Strefa klienta

Raporty okresowe

2021

2021-11-15 Raport kwartalny za III kwartał 2021 r. (raport nr 9/2021)

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: "Spółka"), przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2021-11-15

2021-08-26 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 sierpnia 2021 roku (Raport nr 8/2021)

Zarząd Mineral Midrange S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2021 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2021-08-26

2021-08-13 Raport kwartalny za II kwartał 2021 r. (raport nr 7/2021)

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: "Spółka"), przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2021-08-13

2021-07-30 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 sierpnia 2021 roku (raport nr 6/2021)

Zarząd spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mineral Midrange S.A., które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa w sali konferencyjnej.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał na ZWZ, instrukcja pozwalająca na głosowanie przez pełnomocnika oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika na ZWZ.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2021-07-30

2021-05-31 Raport roczny MINERAL MIDRANGE S.A. za rok 2020 (raport nr 5/2021)

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Tomasz Lewicki - Prezes Zarządu

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2021-05-31

2021-05-26 Korekta raportu nr 1/2021 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r. (raport nr 4/2021).

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: “Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do przekazanego w dniu 31 stycznia 2021 r. raportu bieżącego EBI nr 1/2021, niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2021 pierwotny termin publikacji raportu rocznego 2020 rok został określony na dzień 1 czerwca 2021 r.

W wyniku zmiany, nowy termin publikacji raportu rocznego za 2020 rok zostaje ustalony na dzień 31 maja 2021 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2021-05-26

2021-05-14 Raport kwartalny za I kwartał 2021 r. (raport nr 3/2021)

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: "Spółka"), przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2021-05-14

2021-02-12 Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. (raport nr 2/2021)

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: "Spółka"), przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2021-02-12

2021-01-31 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r. (raport nr 1/2021).

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:1. Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – 12.02.2021 r.

2. Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 14.05.2021 r.

3. Raport roczny za 2020 rok – 01.06.2021 r.

4. Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 13.08.2021 r.

5. Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 15.11.2021 r.Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia, Członek Zarządu

Warszawa, 2021-01-31

2020

2020-11-09 Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. (raport nr 12/2020)

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: "Spółka"), przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2020-11-09

2020-11-06 Korekta raportu nr 2/2020 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r. (raport nr 11/2020).

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: “Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do przekazanego w dniu 27 stycznia 2020 r. raportu bieżącego EBI nr 2/2020, niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 2/2020 pierwotny termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r. został określony na dzień 16 listopada 2020 r.

W wyniku zmiany, nowy termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r. zostaje ustalony na dzień 9 listopada 2020 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia, Członek Zarządu

Warszawa, 2020-11-06

2020-10-30 Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą (raport nr 10/2020).

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 września 2020 r. została wypowiedziana przez Spółkę umowa z Autoryzowanym Doradcą – Best Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Best Capital sp. z o.o. przestanie pełnić funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta z dniem jutrzejszym, tj. 31 października 2020 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia, Członek Zarządu

Warszawa, 2020-10-30

2020-10-28 Powołanie zarządu Spółki (raport nr 9/2020)

Zarząd Mineral Midrange S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 roku powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Tomasza Mateusza Lewickiego.

Na tym samym posiedzeniu na wniosek Prezesa Zarządu Pana Tomasza Lewickiego Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Członka Zarządu Spółki Pana Marka Stanisława Wojtachnię.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2020-10-28

2020-08-14 Raport kwartalny za II kwartał 2020 r. (raport nr 8/2020)

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: "Spółka"), przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2020-08-14

2020-07-13 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 roku (Raport nr 7/2020)

Zarząd Mineral Midrange S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13 lipca 2020 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2020-07-13

2020-06-17 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lipca 2020 roku (Raport nr 6/2020)

Zarząd spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mineral Midrange S.A., które odbędzie się w dniu 13 lipca 2020 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa w sali konferencyjnej.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał na ZWZ, instrukcja pozwalająca na głosowanie przez pełnomocnika oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika na ZWZ.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2020-06-17

2020-06-01 Raport roczny MINERAL MIDRANGE S.A. za rok 2019 (raport nr 5/2020)

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport roczny za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Tomasz Lewicki - Prezes Zarządu

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2020-06-01

2020-05-15 Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. (raport nr 4/2020)

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: "Spółka"), przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2020-05-15

2019-02-14 Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. (raport nr 3/2020)

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: "Spółka"), przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2020-02-14

2020-01-27 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r. (raport nr 2/2020).

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 14.02.2020 r.

2. Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 15.05.2020 r.

3. Raport roczny za 2019 rok – 01.06.2020 r.

4. Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 14.08.2020 r.

5. Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 16.11.2020 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia, Członek Zarządu

Warszawa, 2020-01-27

2020-01-09 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem (raport nr 1/2020).

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: "Spółka"), informuje, iż w dniu 8 stycznia 2020 r. zawarł umowę z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2558 w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019 i 2020.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia, Członek Zarządu

Warszawa, 2020-01-09

2019

2019-11-14 Raport kwartalny za III kwartał 2019 r. (raport nr 14/2019)

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: "Spółka"), przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2019-11-14

2019-08-14 Raport kwartalny za II kwartał 2019 r. (raport nr 13/2019)

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: "Spółka"), przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2019 r.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2019-08-14

2019-08-09 Nałożenie na emitenta kary pieniężnej (raport nr 12/2019)

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: "Spółka"), informuje, iż w dniu 21 czerwca 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 613/2019 nałożył na Spółkę karę w wysokości 15 000 zł. Spółka złożyła stosowne odwołanie do tej Uchwały.

W dniu 8 sierpnia 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 784/2019 po ponownym rozpatrzeniu sprawy postanowił utrzymać w mocy Uchwałę Nr 613/2019 oraz nałożoną na Spółkę karę w wysokości 15 000 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2019-08-09

2019-07-22 Korekta raportu nr 10/2019 - Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (raport nr 11/2019)

Zarząd spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w raporcie nr 10/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. omyłkowo nie została wskazana podstawa prawna jego opublikowania. Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

Pełna treść raportu po korekcie: 

Zarząd spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 22 lipca 2019 r. została podpisana umowa w zakresie świadczenia usługi Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect ze spółką Best Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Umowa wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2019 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2019-07-22

2019-07-22 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (raport nr 10/2019)

Zarząd spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 22 lipca 2019 r. została podpisana umowa w zakresie świadczenia usługi Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect ze spółką Best Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Umowa wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2019 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2019-07-22

2019-06-27 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE SA (raport nr 9/2019)

Zarząd MINERAL MIDRANGE SA podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2019-06-27

2019-06-25 Raport roczny za 2018 rok (raport nr 8/2019)

Zarząd MINERAL MIDRANGE SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za 2018 rok, w tym jako załączniki:

- sprawozdanie Zarządu z działalności

- sprawozdanie finansowe

- sprawozdanie biegłego rewidenta

 

Link do sprawozdania finansowego w formacie xml: http://tiny.cc/sprfinMINMID2018

 

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 roku

2019-06-14 Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia publikacji raportu rocznego za 2018 rok raport nr 7/2019)

Zarząd MINERAL MIDRANGE SA z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że Spółka nie dotrzymała terminu publikacji raportu rocznego przypadającego na dzień 30 kwietnia 2019 roku, do którego była zobowiązana przepisami Regulaminu ASO w zakresie zasad publikacji raportów i o którym informowała raportem bieżącym EBI nr 1/2019.

Zarząd Spółki jest w pełni świadomy, że nieprzekazanie raportu rocznego w określonym przez Regulamin ASO, terminie stanowi naruszenie zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

W związku z zasadą 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Emitent przekazuje wyjaśnienia dotyczące incydentalnego naruszenia obowiązku informacyjnego.

Niemożliwość opublikowania raportu rocznego w terminie spowodowana przedłużającym się badaniem sprawozdania finansowego przez audytora i koniecznością przedstawiania dodatkowych wyjaśnień przez Zarząd.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że dołoży wszelkich starań by dokonać publikacji ww. raportu rocznego w możliwie najszybszym terminie.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 w związku §6 ust. 10a oraz Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na
rynku NewConnect" w związku z zasadą 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, dnia 14 czerwca 2019 roku

2019-05-31 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (raport nr 6/2019)

Zarząd MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-255 Warszawa, ulica Krakowiaków nr 50), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429 na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku (czwartek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie spółki przy ul. Krakowiaków nr 50, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2018.
6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: wza2018@mineralmidrange.com dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
5. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 11 czerwca 2019 roku.
8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Firma/Relacje inwestorskie
9. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie.
Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia.

2019-05-15 Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku (raport nr 5/2019)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2019 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, dnia 15 maja 2019 roku

2019-04-29 Korekta raportu bieżącego nr 1/2019 (z korektą nr 3/2019) - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku (raport nr 4/2019)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skorygowany raport bieżący nr 1/2019 (po korekcie nr 3/2019).

Korekta raportu dotyczy podania nowego terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018. 

Poniżej poprawna treść raportu.

Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Kwartalne:
2019-02-15 - publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku
2019-05-15 - publikacja raportu za I kwartał 2019 roku
2019-08-14 - publikacja raportu za II kwartał 2019 roku
2019-11-14 - publikacja raportu za III kwartał 2019 roku

Roczny:
2019-05-30 - publikacja raportu rocznego z opinią biegłego za 2018 rok

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2019-04-29

2019-02-18 Korekta raportu bieżącego nr 1/2019 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku (raport nr 3/2019)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skorygowany raport bieżący nr 1/2019.

Korekta raportu dotyczy podania błędnych, niezgodnych z regulaminem ASO maksymalnych dat przekazywania raportów za I, II i III kwartał 2019 roku. Poniżej poprawna treść raportu.

Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Kwartalne:
2019-02-15 - publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku
2019-05-15 - publikacja raportu za I kwartał 2019 roku
2019-08-14 - publikacja raportu za II kwartał 2019 roku
2019-11-14 - publikacja raportu za III kwartał 2019 roku

Roczny:
2019-04-30 - publikacja raportu rocznego z opinią biegłego za 2018 rok

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2019-02-18

2019-02-15 Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku (Raport nr 2/2019)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, dnia 15 lutego 2019 roku

2019-02-15 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku (raport nr 1/2019)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów publikowanych w 2018 roku.

Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Kwartalne:

2019-02-15 - publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku

2019-05-17 - publikacja raportu za I kwartał 2019 roku

2019-08-16 - publikacja raportu za II kwartał 2019 roku

2019-11-15 - publikacja raportu za III kwartał 2019 roku

Roczny:

2019-04-30 - publikacja raportu rocznego z opinią biegłego za 2018 rok


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2019-02-15

2018

2018-11-12 Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku (Raport nr 11/2018)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2018 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 12 listopada 2018 roku

2018-08-14 Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku (Raport nr 10/2018)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2018 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 14 sierpnia 2018 roku

2018-06-21 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE SA (raport nr 9/2018)

Zarząd MINERAL MIDRANGE SA podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2018-06-21

2018-05-21 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Raport nr 8/2018)

Zarząd MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-255 Warszawa, ulica Krakowiaków nr 50), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429 na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 21 czerwca 2018 roku (czwartek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie spółki przy ul. Krakowiaków nr 50, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2017.

6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: wza2017@mineralmidrange.com dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

5. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 5 czerwca 2018 roku.

8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Firma/Relacje inwestorskie

9. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie.

Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 21 maja 2018 roku

2018-05-14 Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku (Raport nr 7/2018)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 14 maja 2018 roku

2018-04-24 Raport roczny MINERAL MIDRANGE za rok 2017 (raport nr 6/2018)

Zarząd MINERAL MIDRANGE SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za 2017 rok.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2017-04-16

2018-04-16 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok (raport nr 5/2018)

Zarząd MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku i 4/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, podaje do publicznej wiadomości zmieniony termin publikacji raportu rocznego za 2017 rok.

Raport roczny wraz z opinią audytora za 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 24 kwietnia 2018 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2017-04-16

2018-03-29 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok (raport nr 4/2018)

 

Zarząd MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku, podaje do publicznej wiadomości zmieniony termin publikacji raportu rocznego za 2017 rok.

 

Raport roczny za 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 16 kwietnia 2018 roku.

 

Podstawa prawna: § 6 ust 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2017-03-29

2018-02-14 Korekta raportu okresowego EBI nr 2/2018 - Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku (Raport nr 3/2018)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku.

Korekta raportu dotyczy oczywistej pomyłki pisarskiej w punkcie 1.4 "Rachunek Przepływów Pieniężnych" - mianowicie błędne zakresy dat raportu w nagłówku tabeli.

Było:
"01.01.-30.09.2017 01.07.-30.09.2017 01.01.-30.09.2016 01.07.-30.09.2016"

Winno być:
"01.01.-31.12.2017 01.10.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016 01.10.-31.12.2016"

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 15 lutego 2018 roku

2018-02-14 Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku (Raport nr 2/2018)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 15 lutego 2018 roku

2018-01-29 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku (raport nr 1/2018)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów publikowanych w 2018 roku. 

Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Kwartalne:
- za IV kwartał 2017 r. - 15 lutego 2018 r.
- za I kwartał 2018 r. - 14 maja 2018 r.
- za II kwartał 2018 r. - 14 sierpnia 2018 r.
- za III kwartał 2018 r. - 12 listopada 2018 r.

Roczny:
- raport roczny za 2017 r. - 30 marca 2018 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2017-01-29

2017

2017-11-10 Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku (Raport nr 9/2017)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 10 listopada 2017 roku

2017-08-11 Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku (Raport nr 8/2017)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2017 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 11 sierpnia 2017 roku

2017-06-23 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE SA (raport nr 7/2017)

Zarząd MINERAL MIDRANGE SA podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2017 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2017-06-22

2017-05-19 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (raport nr 6/2017)

Zarząd MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-255 Warszawa, ulica Krakowiaków nr 50), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429 na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 22 czerwca 2017 roku (czwartek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Krakowiaków nr 50, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.


2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.


3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.


4. Przyjęcie porządku obrad.


5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2016.


6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016.


7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2016.


8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2016.


9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016.


10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 statutu Spółki.


11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania pożyczek Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.


12. Wolne wnioski.


13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:


1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.


Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.


2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.


3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.


4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: wza2016@mineralmidrange.com dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.


5. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


6. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


7. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 6 czerwca 2017 roku.


8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie


9. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie.


Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2017-05-19

2017-05-12 Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku (Raport nr 5/2017)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2017 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 12 maja 2017 roku

2017-03-31 Raport roczny MINERAL MIDRANGE za rok 2016 (raport nr 4/2017)

Zarząd MINERAL MIDRANGE z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za 2016 rok.

Załączniki:
1. MINERAL MIDRANGE SA - Raport roczny 2016
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2016 - 31.12.2016
3. Sprawozdanie z Działalności Jednostki za okres 01.01.2016 - 31.12.2016
4. ISP Modzelewski i Wspólnicy- Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2017-03-31

2017-02-10 Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku (Raport nr 3/2017)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 10 lutego 2017 roku

2017-01-27 Powołanie Zarządu Spółki (raport nr 2/2017)

Zarząd Mineral Midrange S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2017 roku powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Tomasza Mateusza Lewickiego.

Na tym samym posiedzeniu na wniosek Prezesa Zarządu Pana Tomasza Lewickiego Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Członka Zarządu Spółki Pana Marka Stanisława Wojtachnia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2017-01-27

2017-01-13 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku (raport nr 1/2017)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów publikowanych w 2017 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Kwartalne:
- za IV kwartał 2016 r. - 10 lutego 2017 r.
- za I kwartał 2017 r. - 12 maja 2017 r.
- za II kwartał 2017 r. - 11 sierpnia 2017 r.
- za III kwartał 2017 r. - 10 listopada 2017 r.

Roczny:
- raport roczny za 2016 r. - 31 marca 2017 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2017-01-13

2016

2016-11-10 Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku (raport nr 16/2016)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2016 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 10 listopada 2016 roku

2016-08-11 Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku (raport nr 15/2016)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2016 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 roku

2016-08-03 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia kapitału zakładowego (raport nr 14/2016)

W nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 13/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż w dniu 03.08.2016 roku otrzymał informację, że w dniu 18.07.2016 r. Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 441.095,90 zł na kwotę 440.870,90 zł. W związku z tym uległa również zmniejszeniu ilość akcji serii A i obecnie wynosi ona 4 408 709 akcji.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 roku

2016-07-01 Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki (raport nr 13/2016)

Na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 kwietnia 2014 roku, MINERAL MIDRANGE S.A. uruchomił program motywacyjny i Spółka do dnia 30.06.2014 rozdysponowała 500 000 szt. akcji Osobom Uprawnionym zgodnie z uchwałą Zarządu nr 2014/05/04 z dnia 30.05.2014 zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/06/2014 z dnia 9.06.2014.

Zgodnie z umową sprzedaży akcji, kupującemu przysługuje prawo do zakupu akcji w czasie gdy jest pracownikiem Spółki lub współpracownikiem Spółki, a traci to prawo w momencie złożenia wypowiedzenia umowy o pracę, bądź też umowy o współpracy. Jedna z Osób Uprawnionych złożyła wypowiedzenie i w związku z tym, Zarząd w trybie natychmiastowym podjął w dniu 2016-07-01 uchwałę o umorzeniu 2250 szt. przysługujących tej osobie akcji, co wiąże się z obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę 225 zł.

Informacja o zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego przez Sąd zostanie przekazana osobnym raportem bieżącym.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 1 lipca 2016 roku

2016-06-02 Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy (raport nr 12/2016)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.06.2016 r. uchwałą nr 13 postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 128.243,67 zł.

W podziale dywidendy według stanu na dzień podjęcia uchwały uczestniczą 4.274.789 akcje i na każdą akcje przysługuje dywidenda w kwocie 3 groszy.

Dzień dywidendy ustala się na 6 lipca 2016 roku. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 13 lipca 2016 roku.

W dywidendzie nie uczestniczą akcje własne Spółki nabyte przez MINERAL MIDRANGE S.A.. Ilość akcji, które nie uczestniczą w programie ulegnie zmianie w związku z zaplanowaną na 30 czerwca 2016 roku kolejną transzą akcji w ramach Programu Motywacyjnego.

Podstawa prawna: § 4 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 roku

2016-06-02 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE S.A. (raport nr 11/2016)

Zarząd MINERAL MIDRANGE SA podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2016 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 roku

2016-05-12 Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku (raport nr 10/2016)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2016 roku.


Podstawa prawna:


§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2016-05-12

2016-04-29 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (raport nr 09/2016)

Zarząd MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-255 Warszawa, ulica Krakowiaków nr 50), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429 na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 1 czerwca 2016 roku (środa) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie spółki przy ul. Krakowiaków nr 50, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2015.

6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2015.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: wza2015@mineralmidrange.com dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

5. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 16 maja 2016 roku.

8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie

9. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie.

Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia.

2016-04-26 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia kapitału zakładowego (raport nr 08/2016)

Na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 kwietnia 2014 roku, MINERAL MIDRANGE S.A. uruchomił program motywacyjny i Spółka do dnia 30.06.2014 r. rozdysponowała 500 000 szt. akcji Osobom Uprawnionym, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 2014/05/04 z dnia 30.05.2014 r., zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/06/2014 z dnia 09.06.2014 r.


Zgodnie z umową sprzedaży akcji, kupującemu przysługuje prawo do zakupu akcji w czasie gdy jest pracownikiem Spółki lub współpracownikiem Spółki, a traci to prawo w momencie złożenia wypowiedzenia umowy o pracę, bądź też umowy o współpracy. Jedna z Osób Uprawnionych złożyła wypowiedzenie i w związku z tym Zarząd w trybie natychmiastowym podjął w dniu 18.03.2016 r. uchwałę o umorzeniu 4500 szt. przysługujących tej osobie akcji, co wiąże się z obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę 450 zł.


W nawiązaniu do powyższego Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż w dniu 11.04.2016 r. Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 441.545,90 zł na kwotę 441.095,90 zł. W związku z tym uległa również zmniejszeniu ilość akcji serii A i obecnie wynosi ona 4 410 959 akcji.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2016-04-26

2016-04-12 Zawarcie znaczącej umowy (raport nr 07/2016)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż podpisał umowę na sprzedaż oprogramowania IBM oraz dla klienta z branży spożywczej, będącego największym w Polsce producentem, importerem i dystrybutorem win. Podmiot ten posiada obecnie niemal połowę udziału w polskim rynku cydru i działa również w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej- takich jak Czechy, Słowacja i Rumunia.Kwota wartości przychodu z rzeczonego zamówienia przekracza 20% kapitału własnego spółki MINERAL MIDRANGE S.A., co nadaje umowie charakter znaczący.Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2016-04-12

2016-04-08 Zawarcie znaczącej umowy (raport nr 06/2016)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż występując jako konsorcjum wraz z firmą Matic Sp. z o.o., Spółka wygrała przetarg i podpisała umowę na sprzedaż licencji i świadczenie usług wsparcia technicznego do oprogramowania IBM dla klienta z sektora bankowego, oferującego szeroki zakres usług dla banków spółdzielczych. Klient ten świadczy produkty finansowe dla klientów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.


Kwota wartości przychodu z rzeczonego kontraktu przekracza 20% kapitału własnego spółki MINERAL MIDRANGE S.A., co nadaje umowie charakter znaczący.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2016-04-08

2016-04-07 Korekta raportu rocznego nr 04/2016 - Raport roczny MINERAL MIDRANGE S.A. za rok 2015 (raport nr 05/2016)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu korektę Raportu Rocznego za rok 2015, opublikowanego w dniu 6 kwietnia 2016 roku.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż w opublikowanym Sprawozdaniu z działalności jednostki przedstawiony został nieprawidłowy zysk netto, zamiast kwoty 144.834,18 zł, powinna być kwota 143.131,18 zł. Pozostałe dokumenty Raportu rocznego za 2015 rok opublikowanego w dniu 06.04.2016 r. nie uległy zmianie.

W związku z powyższym, Zarząd MINERAL MIDRANGE przekazuje raport roczny za 2015 rok wraz z poprawionym Sprawozdaniem z działalności Jednostki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2016-04-07

 

2016-04-06 Raport roczny MINERAL MIDRANGE za rok 2015 (raport nr 04/2016)

Zarząd MINERAL MIDRANGE z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za 2015 rok.

Załączniki:

1. MINERAL MIDRANGE SA - Raport roczny 2015

2. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

3. Sprawozdanie z Działalności Jednostki za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

4. ISP Modzelewski i Wspólnicy- Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2016-04-06

2016-03-31 Zawarcie znaczącej umowy (raport nr 03/2016)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka podpisała umowę na sprzedaż licencji IBM Customer Predictive Intelligence oraz wdrożenie systemu systemu analityki klienta dla nowoczesnej, szybko rozwijającej się, działającej na polskim rynku firmy specjalizującej się w zakupach wierzytelności konsumenckich i w tym segmencie będącej liderem na polskim rynku.Kwota wartości przychodu z rzeczonej umowy przekracza 20% kapitału własnego spółki MINERAL MIDRANGE S.A. co nadaje umowie charakter znaczący.Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2016-03-31

2016-02-11 Raport kwartalny za IV kwartal 2015 roku (raport nr 02/2016)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2016-02-11

 

2016-01-19 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku (raport nr 1/2016)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów publikowanych w 2016 r. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:


Kwartalne:

- za IV kwartał 2015 r. - 11 lutego 2016 r.

- za I kwartał 2016 r. - 12 maja 2016 r.

- za II kwartał 2016 r. - 11 sierpnia 2016 r.

- za III kwartał 2016 r. - 10 listopada 2016 r.


Roczny:

- raport roczny za 2015 r. - 6 kwietnia 2016 r.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2016-01-19

2015

2015-11-19 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia kapitału zakładowego (raport nr 27/2015)

W nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 24/2015 z dnia 8 października 2015 roku Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż w dniu 05.11.2015 Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 442.445,90 zł na kwotę 441.545,90 zł. W związku z tym uległa również zmniejszeniu ilość akcji serii A i obecnie wynosi ona 4 415 459 akcji.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2015-11-19

2015-10-22 Istotna informacja (raport nr 23/2015)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Spółka zrealizowała zamówienie na dostawę serwerów klasy midrange firmy IBM do wiodącego w Polsce dostawcy potrójnej usługi: telewizji kablowej, szerokopasmowego dostępu do internetu i telefonii stacjonarnej.

Kwota wartości przychodu z rzeczonej transakcji przekracza 20% kapitału własnego spółki MINERAL MIDRANGE S.A. co nadaje jej charakter znaczący.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2015-10-22

2015-07-28 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia kapitału zakładowego (raport nr 22/2015)

W nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 16/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki niniejszym informuje o otrzymanym w dniu 28 lipca 2015 roku zawiadomieniu iż w dniu 27.07.2015 Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 564.016,60 zł na kwotę 442.445,90 zł. W związku z tym uległa również zmniejszeniu ilość akcji serii A i obecnie wynosi ona 4 424 459 akcji. W wyniku umorzenia Spółka już nie posiada akcji serii B.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2015-07-28
 

2015-07-16 Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2014 (raport nr 21/2015)

Zarząd spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w informuje, że w dniu 16 lipca 2015 r. została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2014 w kwocie 362.021,31 złotych.

Pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2014 została przekazana na zwiększenie kapitału zapasowego.

Dywidenda na jedną akcję wyniosła 0,09 zł. Dywidendę otrzymali Akcjonariusze, którzy na koniec dnia 02 lipca 2015 r. (dzień ustalenia prawa do dywidendy) posiadali akcje Emitenta. Podstawą prawną do wypłaty dywidendy była uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 maja 2015 roku o podziale zysku za rok obrotowy 2014.

W dywidendzie brały udział akcje w liczbie 4.022.459, natomiast z dywidendy wyłączonych zostało 1.608.707 akcji własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2015-07-16

2015-07-06 Korekta do raportu nr 19/2015 dotyczącego Informacji w sprawie wypłaty dywidendy (raport nr 20/2015)

W nawiązaniu do informacji w sprawie wypłaty dywidendy podanej do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 19/2015 w dniu 2 lipca 2015 roku, Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), informuje, że ilość akcji wyłączonych z dywidendy wynosi 1.617.707.
W raporcie nr 19/2015 podana została ilość akcji własnych 1.608.707, nie zostały w niej uwzględnione akcje, które są zablokowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w ilości 9.000 akcji. W związku z powyższym w wypłacie dywidendy uczestniczy 4.022.459 akcji.
W wyniku zwiększenia ilości akcji własnych wysokość dywidendy na jedną akcję nie uległa zmianie i wynosi 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy).

Podstawa prawna: § 4 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2015-07-06

 

2015-07-02 Informacja w sprawie wypłaty dywidendy (raport nr 19/2015)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do informacji o wypłacie dywidendy podanej do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 15/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku informuje, że dywidendą uchwaloną na podstawie Uchwały Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2015 roku objętych jest 4.031.459 akcji, natomiast z dywidendy wyłączonych jest 1.608.707 akcji własnych Spółki. Ilość akcji, które nie uczestniczą w dywidendzie uległa zmianie w związku realizacją w dniu 30 czerwca 2015 roku kolejną transzą akcji w ramach Programów Motywacyjnych. Wysokość dywidendy na jedną akcję nie uległa zmianie i wynosi 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy).

Jednocześnie Zarząd przypomina, że dzień dywidendy został ustalony na dzień 02 lipca 2015 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2015 roku.

Podstawa prawna: § 4 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2015-07-02

 

2015-07-01 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia kapitału zakładowego (raport nr 18/2015)

W nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 12/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki niniejszym informuje o otrzymanym w dniu 1 lipca 2015 roku zawiadomieniu iż w dniu 19.06.2015 Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 567.616,60 zł na kwotę 564.016,60 zł. W związku z tym uległa również zmniejszeniu ilość akcji serii B i obecnie wynosi ona 640.166 akcji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2015-07-01

 

2015-06-25 Zawarcie znaczącej umowy (raport nr 17/2015)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka podpisała umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania klasy Business Analytics do raportowania i analiz biznesowych (IBM Cognos), analiz predykcyjnych (IBM SPSS) dla jednego z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce. Z rozwiązań Business Analytics będą korzystać wszystkie spółki Grupy.

Kwota wartości przychodu z rzeczonej umowy przekracza 20% kapitału własnego spółki MINERAL MIDRANGE S.A. co nadaje umowie charakter znaczący.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2015-06-25

2015-06-18 Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki (raport nr 16/2015)

MINERAL MIDRANGE w 2014 roku w celu egzekucji wierzytelności nabył od Akcjonariuszy 1.715.707 akcji.

Zgodnie z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2015 roku, MINERAL MIDRANGE S.A. uruchomił program motywacyjny i Spółka do dnia 30.06.2015 rozdysponuje 500 000 szt. akcji Osobom Uprawnionym.

W nawiązaniu do uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2015 roku, pozostała ilość akcji, która nie została przekazana w ramach Programu Motywacyjnego, czyli 1.215.707 akcji (z czego 575.541 akcji serii A i 640.166 akcji serii B), Zarząd przeznaczył do umorzenia, co wiąże się z obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę 121.570,70 zł.

 

Informacja o zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego przez Sąd, zostanie przekazana osobnym raportem bieżącym.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2015-06-18

2015-06-03 Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy (raport nr 15/2015)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.05.2015r. uchwałą nr 14 postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 360.000,00 zł. W podziale dywidendy według stanu na dzień podjęcia uchwały uczestniczą 3.659.209 akcje i na każdą akcje przysługuje dywidenda w kwocie 9 groszy. Dzień dywidendy ustala się na 2 lipca 2015 roku. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 16 lipca 2015 roku. W dywidendzie nie uczestniczą akcje własne Spółki nabyte przez MINERAL MIDRANGE S.A.. Ilość akcji, które nie uczestniczą w programie ulegnie zmianie w związku z zaplanowaną na 30 czerwca 2015 roku kolejną transzą akcji w ramach Programu Motywacyjnego. 

Podstawa prawna: § 4 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 03 czerwca 2015 roku

2015-05-28 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE SA (raport nr 14/2015)

Zarząd MINERAL MIDRANGE SA podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 28 maja 2015 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 28 maja 2015 roku

2015-04-30 Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki (raport nr 12/2015)

Na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 kwietnia 2014 roku, MINERAL MIDRANGE S.A. uruchomił program motywacyjny i Spółka do dnia 30.06.2014 rozdysponowała 500 000 szt. akcji Osobom Uprawnionym zgodnie z uchwałą Zarządu nr 2014/05/04 z dnia 30.05.2014 zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/06/2014 z dnia 9.06.2014.

Zgodnie z umową sprzedaży akcji, kupującemu przysługuje prawo do zakupu akcji w czasie gdy jest pracownikiem Spółki lub współpracownikiem Spółki a traci to prawo w momencie złożenia wypowiedzenia umowy o pracę, bądź też umowy o współpracy. Jedna z Osób Uprawnionych złożyła wypowiedzenie i w związku z tym, Zarząd w trybie natychmiastowym podjął w dniu 2015-04-30 uchwałę o umorzeniu 36000 szt. przysługujących tej osobie akcji, co wiąże się z obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę 3600 zł.

Informacja o zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego przez Sąd, zostanie przekazana osobnym raportem bieżącym.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2015-04-30

2015-04-29 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia kapitału (raport nr 11/2015)

W nawiązaniu do komunikatu bieżącego EBI nr 1/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku Zarząd Spółki niniejszym informuje o otrzymanym w dniu 29 kwietnia 2015 roku zawiadomieniu, iż w dniu 23 kwietnia 2015 roku Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 568.516,60 zł na kwotę 567.616,60 zł. W związku z tym uległa również zmniejszeniu ilość akcji serii B i obecnie wynosi ona 676.166 akcji.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2015-04-29

2015-04-28 Informacja dla Akcjonariuszy dot. umorzenia części skupionych akcji własnych (raport nr 10/2015)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. ("Emitent, Spółka") informuje, iż w związku z nabyciem 1.715.707 (słownie: jeden milion siedemset piętnaście tysięcy siedemset siedem) sztuk akcji, które stanowią ok. 30,18% ogólnej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu umorzenie akcji własnych w ilości 1.215.707 (słownie:  jeden milion dwieście piętnaście tysięcy siedemset siedem) co stanowi ok. 21,38% ogólnej liczby akcji Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Tomasz Lewicki - Prezes Zarządu

Warszawa, 2015-04-28

2015-04-28 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014 (raport nr 9/2015)

W nawiązaniu do raportu nr 8/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A., mając na uwadze dobrą sytuację finansową Spółki i interes Akcjonariuszy, zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzającemu rok obrotowy 2014, wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 360.000,00 zł, czyli około 0,09 zł na jedną akcję. Stanowi to 65,48 % zysku osiągniętego przez Spółkę w 2014 roku.

Dzień dywidendy zarekomendowany przez Zarząd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie to 2 lipca 2015 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Tomasz Lewicki - Prezes Zarządu

Warszawa, 2015-04-28

2015-04-27 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 8/2015)

Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-764 Warszawa, ulica Jana Sobieskiego nr 110), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429 na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 28 maja 2015 roku (czwartek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie spółki przy ul. Jana Sobieskiego nr 110, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2014.
6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 statutu Spółki.
12. Przyjęcie regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki.
13. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: wza2014@mineralmidrange.com dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
5. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 12 maja 2015 roku.
8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie
9. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie.
Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia.


Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

2015-04-17 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (raport nr 7/2015)

Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2015 roku otrzymał informację o rezygnacji Pana Wiesława Ponto z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2015-04-17

2015-04-17 Zawarcie umowy o kredyt obrotowy (raport nr 6/2015)

Zarząd Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 kwietnia 2015 roku podpisał istotną umowę z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce przez Bank kredytu obrotowego w wysokości 500.000,00 zł na okres do 20 kwietnia 2016 roku. Zgodnie z umową środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2015-04-17

2015-03-31 Raport roczny za rok 2014 (raport nr 5/2015)

Zarząd MINERAL MIDRANGE z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za 2014 rok.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

2015-02-06 Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku (raport nr 04/2015)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku.

Warszawa, 2015-02-06

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Lewicki - Prezes Zarządu
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

2015-01-29 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (raport nr 3/2015)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów publikowanych w 2015r. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Kwartalne:
- za IV kwartał 2014 r. - 6 lutego 2015 r.
- za I kwartał 2015 r. - 7 maja 2015 r.
- za II kwartał 2015 r. - 7 sierpnia 2015 r.
- za III kwartał 2015 r. - 6 listopada 2015 r.

Roczny:
- raport roczny za 2014 r. - 31 marca 2015 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2015-01-29

2015-01-16 Zawarcie znaczącej umowy (raport nr 2/2015)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż wygrał przetarg na świadczenie usług wsparcia technicznego do oprogramowania IBM, dla klienta z sektora bankowego oferującego szeroki zakres usług dla banków spółdzielczych. Podmiot ten, świadczy produkty finansowe dla klientów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.

Kwota wartości przychodu z rzeczonego zamówienia przekracza 20% kapitału własnego spółki MINERAL MIDRANGE S.A. co nadaje umowie charakter znaczący.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2015-01-16

2015-01-15 Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki (raport nr 1/2015)

Na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 kwietnia 2014 roku, MINERAL MIDRANGE S.A. uruchomił program motywacyjny i Spółka do dnia 30.06.2014 rozdysponowała 500 000 szt. akcji Osobom Uprawnionym zgodnie z uchwałą Zarządu nr 2014/05/04 z dnia 30.05.2014 zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/06/2014 z dnia 9.06.2014.

Zgodnie z umową sprzedaży akcji, kupującemu przysługuje prawo do zakupu akcji w czasie gdy jest pracownikiem Spółki lub współpracownikiem Spółki a traci to prawo w momencie złożenia wypowiedzenia umowy o pracę, bądź też umowy o współpracy. Jedna z Osób Uprawnionych złożyła wypowiedzenie i w związku z tym, Zarząd w trybie natychmiastowym podjął w dniu 2015-01-14 uchwałę o umorzeniu 9000 szt. przysługujących tej osobie akcji, co wiąże się z obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę 900 zł.

Informacja o zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego przez Sąd, zostanie przekazana osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2015-01-15

2014

2014-12-18 Istotna informacja (raport nr 17/2014)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka powzięła informację o zamówieniu oprogramowania i podpisania umowy na dostawę systemu analitycznego klasy Big Data dla jednego z największych portali w segmencie rekrutacji online i wiodącego dostawcy rozwiązań technologicznych wspierających działy HR będącego liderem na polskim rynku.

Projekt zakresem obejmuje rozwiązanie analityki predykcyjnej IBM Predictive Analytics działające na implementacji Big Data klasy Hadoop. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2014-12-18

2014-12-17 Istotna informacja - otrzymanie dużego zamówienia od Klienta(raport nr 16/2014)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka otrzymała nowe zamówienie na oprogramowanie do analiz predykcyjnych, wspomagania zarządzania kampaniami oraz dodatkowe środowiska klasy Big Data od działającej na polskim rynku firmy specjalizującej się w zakupach wierzytelności konsumenckich i w tym segmencie będącej liderem na polskim rynku.

Kwota wartości przychodu z rzeczonego zamówienia przekracza 20% kapitału własnego spółki MINERAL MIDRANGE S.A. co nadaje umowie charakter znaczący.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2014-12-17

2014-11-06 Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku (raport nr 15/2014)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2014 roku.

Warszawa, 2014-11-06

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Lewicki - Prezes Zarządu
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

2014-10-15 Istotna informacja (raport nr 14/2014)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka wygrała przetarg i podpisała umowę na dostawę licencji i wdrożenie Systemu BI oraz wdrożenie Aplikacji Procesowej dla jednej z publicznych uczelni o profilu medycznym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2014-10-15

2014-09-15 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia kapitału (raport nr 13/2014)

W nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 11/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku Zarząd Spółki niniejszym informuje o otrzymanym w dniu 15 września 2014 roku zawiadomieniu iż w dniu 09.09.2014 Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 576.998,80 zł na kwotę 568.516,60 zł. W związku z tym uległa również zmniejszeniu ilość akcji serii B i obecnie wynosi ona 685.166 akcji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2014-09-15

2014-08-07 Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku (raport nr 12/2014)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2014 roku.

Warszawa, 2014-08-07

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Lewicki - Prezes Zarządu
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

2014-07-01 Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę oraz w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych (raport nr 11/2014)

Na podstawie uchwały nr 2/VI/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.2011 roku, Zarząd Spółki został upoważniony do skupu akcji własnych w terminie do 30.06.2013 roku. W sumie Spółka nabyła 584 822 sztuk akcji. Zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 .04.2014 roku, MINERAL MIDRANGE S.A. uruchomił program motywacyjny i Spółka do dnia 30.06.2014 rozdysponowała 500 000 szt. akcji Osobom Uprawnionym zgodnie z uchwałą Zarządu nr 2014/05/04 z dnia 30.05.2014 zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/06/2014 z dnia 9.06.2014.

Pozostała ilość akcji serii B, czyli 84 822 szt. akcji (co stanowi kwotę 8.482,20 zł kapitału zakładowego), które nie zostały przekazane w ramach Programu Motywacyjnego, Zarząd przeznaczył do umorzenia, co wiąże się z obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę 8.482,20 zł, zgodnie z art. 359 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych.

Informacja o zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego przez Sąd, zostanie przekazana osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2014-07-01

2014-06-27 Zawarcie znaczącej umowy (raport nr 10/2014)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka powzięła informację o podpisaniu listu intencyjnego w celu zamówienia oprogramowania, usługi i podpisania umowy na wdrożenie systemu analitycznego klasy Big Data dla jednego z największych portali internetowych w tym segmencie będącej liderem na polskim rynku. Projekt zakresem obejmuje rozwiązanie analityki predykcyjnej IBM Predictive Analytics działające na implementacji Big Data klasy Hadoop.

Kwota wartości przychodu z rzeczonej umowy przekracza 20% kapitału własnego spółki MINERAL MIDRANGE S.A. co nadaje umowie charakter znaczący.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2014-06-27

2014-06-04 Zawarcie znaczącej umowy (raport nr 9/2014)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka podpisała umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania klasy Business Analytics do raportowania i analiz biznesowych (IBM Cognos), analiz predykcyjnych (IBM SPSS) dla jednego z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce. Z rozwiązań Business Analytics będą korzystać wszystkie spółki Grupy.

Kwota wartości przychodu z rzeczonej umowy przekracza 20% kapitału własnego spółki MINERAL MIDRANGE S.A. co nadaje umowie charakter znaczący.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2014-06-04

2014-05-12 Zawarcie znaczącej umowy (raport nr 8/2014)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka podpisała umowę na wdrożenie systemu Hurtowni Danych i Raportowania dla nowoczesnej, szybko rozwijającej się, działającej na polskim rynku firmy specjalizującej się w zakupach wierzytelności konsumenckich i w tym segmencie będącej liderem na polskim rynku.

Kwota wartości przychodu z rzeczonej umowy przekracza 20% kapitału własnego spółki MINERAL MIDRANGE S.A. co nadaje umowie charakter znaczący.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2014-05-12

2014-05-07 Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku (raport nr 7/2014)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2014 roku.

Warszawa, 2014-05-07

Osoby reprezentujące spółkę:

Tomasz Lewicki - Prezes Zarządu
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

2014-04-14 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 10 kwietnia 2014 roku (raport nr 6/2014)

Zarząd MINERAL MIDRANGE SA podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2014 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 14 kwietnia 2014 roku

2014-03-14 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 5/2014)

Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-764 Warszawa, ulica Jana Sobieskiego nr 110), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429 na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 10 kwietnia 2014 roku (czwartek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie spółki przy ul. Jana Sobieskiego nr 110, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2013.

6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013.

10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

11. Przyjęcie regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: wza2013@mineralmidrange.com dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

5. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 25 marca 2014 roku.

8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie

9. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie.

Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

2014-03-05 Raport roczny za rok 2013 (raport nr 4/2014)

Zarząd MINERAL MIDRANGE z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za 2013 rok.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

2014-02-05 Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku (raport nr 3/2014)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

"Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

2014-01-28 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego MINERAL MIDRANGE SA za lata 2013, 2014 i 2015 (raport nr 2/2014)

Zarząd MINERAL MIDRANGE SA informuje, iż Rada Nadzorcza MINERAL MIDRANGE SA na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2013 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi jednogłośnie podjętą uchwałą wybrała firmę "Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o." zarejestrowaną w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 2558 do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrachunkowe 2013, 2014 i 2015.

Emitent korzystał już z usług wybranego podmiotu do badania sprawozdań finansowych w zakresie badania sprawozdania finansowego spółki za lata 2010, 2011 oraz 2012.

Umowa o badanie sprawozdań finansowych została zawata na okres 3 lat i obejmuje badanie sprawozdań za lata 2013, 2014 oraz 2015.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

2014-01-28 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku (raport nr 1/2014)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów publikowanych w 2014r. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Kwartalne:
- za IV kwartał 2013 r. - 5 lutego 2014 r.
- za I kwartał 2014 r. - 7 maja 2014 r.
- za II kwartał 2014 r. - 7 sierpnia 2014 r.
- za III kwartał 2014 r. - 6 listopada 2014 r.

Roczny:
- raport roczny za 2013 r. - 5 marca 2014 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

2013

Istotna informacja (raport nr 25/2013)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż wygrał przetarg na dostawę oprogramowania IBM Cognos Business Intelligence wraz ze wsparciem technicznym do klienta z sektora bankowego oferującego szeroki zakres usług dla banków spółdzielczych. Świadczącego produkty finansowe dla klientów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Istotna informacja (raport nr 24/2013)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż otrzymał zamówienie na dostawę oprogramowania IBM Cognos Express od działającego na rynku europejskim producenta wyrobów gumowych, gumowo-metalowych, gumowo-tworzywowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Istotna informacja (raport nr 23/2013)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości, iż zostało zakończone wdrożenie systemu wspomagającego procesy Planowania i Budżetowania opartego o platformę IBM Cognos u klienta z sektora bankowego.

Jest to jedna z największych grup bankowych działających w Europie Środkowej i Wschodniej, będąca liderem wśród banków uniwersalnych w tym regionie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Uzupełnienie korekty raportu kwartalnego EBI nr 21/2013 z dnia 2013-10-29 (raport nr 22/2013)

W uzupełnieniu korekty raportu kwartalnego nr 21/2013 z dnia 29 października 2013 roku Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. w załączeniu przekazuje treść załącznika do ww. raportu: 2013-10-21 MINERAL MIDRANGE S.A. - Raport III kwartał 2013 KOREKTA

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

MINERAL MIDRANGE S.A Raport III kwartał 2013_KOREKTA (raport nr 21/2013)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu poprawiony raport za III kwartał 2013 r.

Przyczyna korekty, spółka publikując raport za III kwartał 2013 w dniu 21.10.2013 nie uwzględniła zmian wymienionych w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, które weszły w życie dla raportów sporządzanych po dniu 30.09.2013.

Poprawiony raport w załączeniu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Istotna informacja (raport nr 20/2013)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż zawarł umowę z kolejnym klientem Spółki należącym do sektora finansowego.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, dostawa, implementacja oraz rozwój Systemu opartego o platformę IBM Cognos Express.

Klient Spółki to dynamicznie rozwijająca się firma o ugruntowanej pozycji rynkowej, zapewniająca profesjonalne wsparcie w działaniach inwestycyjnych na rynku kapitałowym. Jest największą i najdłużej działającą instytucją finansową na polskim rynku kapitałowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku (raport nr 19/2013)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku (raport nr 18/2013)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 8/2013 z dnia 2013-03-04 (Raport Bieżący nr 17/2013)

W uzupełnieniu raportu bieżącego EBI nr 8/2013 z dnia 4 marca 2013 roku Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. informuje, że protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2013 roku, a tym samym informację o podjętej uchwale o wyborze Audytora do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2012, Zarząd otrzymał w dniu publikacji raportu, tj. 4 marca 2013 roku.

Warszawa, 2013-06-07

W imieniu Spółki:

Tomasz Lewicki - Prezes Zarządu

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 7/2013 z dnia 2013-03-04 (Raport Bieżący nr 16/2013)

W uzupełnieniu raportu bieżącego EBI nr 7/2013 z dnia 4 marca 2013 roku Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. informuje, że protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2013 roku, a tym samym informację o podjętych uchwałach o wyborze Prezesa oraz Członka Zarządu Spółki, Zarząd otrzymał w dniu publikacji raportu, tj. 4 marca 2013 roku.

Warszawa, 2013-06-07

W imieniu Spółki:

Tomasz Lewicki - Prezes Zarządu

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 6/2013 z dnia 2013-03-04 (Raport Bieżący nr 15/2013)

W uzupełnieniu raportu bieżącego EBI nr 6/2011 z dnia 4 marca 2013 roku Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. informuje, że protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2013 roku, a tym samym informację o podjętych uchwałach o wyborze Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarząd otrzymał w dniu publikacji raportu, tj. 4 marca 2013 roku.

Warszawa, 2013-06-07

W imieniu Spółki:

Tomasz Lewicki - Prezes Zarządu

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (raport nr 14/2013)

Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 15 maja 2013 roku otrzymał informację o rezygnacji Pana Piotra Nadolskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE SA (raport nr 13/2013)

Zarząd MINERAL MIDRANGE SA podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2013 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku (raport nr 12/2013)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (raport nr 11/2013)

Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, że otrzymał informację o rezygnacji Pana Jacka Wnuka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 11 kwietnia 2013 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 10/2013)

Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-764 Warszawa, ulica Jana Sobieskiego nr 110), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429 na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 25 kwietnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie spółki przy ul. Jana Sobieskiego nr 110, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2012.
6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: wza2012@mineralmidrange.com dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

5. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 9 kwietnia 2013 roku.

8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie

9. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie.

Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Raport roczny MINERAL MIDRANGE za rok 2012 (raport nr 9/2013)

Zarząd MINERAL MIDRANGE z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za 2012 rok.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Załączniki:

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego MINERAL MIDRANGE SA za rok 2012 (raport nr 8/2013)

Zarząd MINERAL MIDRANGE SA informuje, iż Rada Nadzorcza MINERAL MIDRANGE SA na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2013 roku jednogłośnie podjętą uchwałą wybrała firmę "Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o." zarejestrowaną w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 2558 do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2012.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Powołanie Prezesa i Członka Zarządu MINERAL MIDRANGE SA (raport nr 7/2013)

Zarząd MINERAL MIDRANGE SA informuje, iż Rada Nadzorcza MINERAL MIDRANGE SA na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2013 roku jednogłośnie podjętymi uchwałami wybrała Prezesa Zarządu Spółki MINERAL MIDRANGE SA, którym został Pan Tomasz Mateusz Lewicki oraz Członka Zarządu Spółki MINERAL MIDRANGE SA, którym został Pan Marek Stanisław Wojtachnia.

Podstawa Prawna: §3 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mineral Midrange SA (raport nr 6/2013)

Zarząd MINERAL MIDRANGE SA informuje, iż Rada Nadzorcza MINERAL MIDRANGE SA w składzie wybranym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MINERAL MIDRANGE SA w dniu 14 lutego 2013 roku (raport bieżący nr 5/2013) na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2013 roku wybrała Przewodniczącego, którym został Pan Robert Andrzej Twarowski oraz Wiceprzewodniczącego, którym został Pan Michał Skruch.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 14 lutego 2013 roku (raport nr 5/2013)

Zarząd Mineral Midrange Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości protokół wraz treścią uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 14 lutego 2013 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Jana III Sobieskiego nr 110 w Warszawie, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Walne Zgromadzenie nie odstąpieniło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad ani nie zgłosiło żadnych sprzeciwów do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Załączniki:

Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku (raport nr 4/2013)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Załącznik:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (raport nr 3/2013)

Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-764 Warszawa, ulica Jana Sobieskiego nr 110), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429 na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 14 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Jana Sobieskiego nr 110, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjecie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie wynagrodzenia członków organu.
6. Podjecie uchwały dotyczącej zasad udzielania pożyczek Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: nwza2013@mineralmidrange.com dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

5. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą NWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tzw. "record date") tj. na dzień 29 stycznia 2013 roku.

8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie

9. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie.

Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (raport nr 2/2013)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów publikowanych w 2013r.

Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Kwartalne:
- za IV kwartał 2012 r. - 14 lutego 2013 r.
- za I kwartał 2013 r. - 22 kwietnia 2013 r.
- za II kwartał 2013 r. - 22 lipca 2013 r.
- za III kwartał 2013 r. - 21 października 2013 r.

Roczny:
- raport roczny za 2012 r. - 25 marca 2013 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Istotna informacja (raport nr 1/2013)

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż wiodący dostawca profesjonalnych chemikaliów, sprzętu laboratoryjnego, usług analitycznych oraz producent rozpuszczalników wysokiej czystości zakupił licencje zintegrowanego narzędzia do raportowania i analiz IBM Cognos Express wraz z roczną usługą wsparcia technicznego, które będzie odnawiane w kolejnych latach. Klient będzie także przeszkolony z nowych funkcjonalności oprogramowania w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Spółki. Kwota wartości przychodu z tytułu powyższej transakcji oraz potencjał dalszej współpracy z klientem nadaje wydarzeniu charakter znaczący.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

2012

Istotna informacja (raport nr 15/2012)

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2011 dotyczącego wygranego kontraktu na analizę, przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż Spółka po wykonaniu analizy zrealizowała I etap projektu wdrożenia nowego systemu informatycznego u rynkowego lidera AGD w Polsce, posiadającego istotny udział w sprzedaży na rynkach światowych. Jednocześnie Spółka podpisała umowę na wykonanie kolejnego etapu tego systemu u Klienta, co wiąże się również ze sprzedażą do Klienta licencji IBM Cognos.

Kwota wartości przychodu przekraczać będzie 20% kapitału własnego spółki MINERAL MIDRANGE S.A., co nadaje umowie charakter znaczący.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Istotna informacja (raport nr 14/2012)

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, iż konsultanci Spółki zostali certyfikowani w zakresie SPSS i tym samym Spółka uzyskała od IBM status IBM SPSS Support Provider.

Powyższa informacja została uznana przez Emitenta za istotną, ponieważ stwarza kolejne możliwości rozwoju oraz może mieć pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą i finansową Spółki.

Zarząd Emitenta uznał jednak za uzasadnione przekazanie ww. informacji dopiero w dniu dzisiejszym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Istotna informacja (raport nr 13/2012)

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż zrealizował zamówienie od największego producenta przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce na dostawę licencji do oprogramowania zwiększającej funkcjonalność systemu IBM Cognos 10.1.1

Transakcja ta obejmuje również roczne wsparcie techniczne do powyższych licencji, które będzie odnawiane w kolejnych latach.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Zawarcie umowy o świadczenie usług Animatora Rynku (raport nr 12/2012)

Zarząd spółki Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2012 dotyczącego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług animatora rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect - przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż otrzymał podpisany przez członków Zarządu NWAI Dom Maklerski S.A. egzemplarz umowy o świadczenie usług animatora rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

Umowa o świadczenie usług animatora rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect została zawarta z datą na dzień 29 listopada 2012 roku. Zarząd Emitenta uznał jednak za uzasadnione przekazanie informacji o zawarciu ww. umowy dopiero w dniu dzisiejszym.

NWAI Dom Maklerski S.A. rozpocznie pełnienie funkcji animatora rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect z dniem 1 lutego 2013 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Wypowiedzenie umowy z Animatorem Rynku (raport nr 11/2012)

Zarząd Mineral Midrange S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 23. 11. 2012 roku Emitent wypowiedział ze skutkiem na dzień 31.01.2013 roku, umowę o świadczenie usług Animatora Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu zawartą z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie.

Intencją Emitenta jest niezwłoczne podpisanie umowy o świadczenie usług animatora emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu, w terminie zapewniającym ciągłość wspomagania płynności akcji Spółki z innym podmiotem posiadającym wymagane uprawnienia. O podpisaniu nowej umowy o świadczenie usług animacji akcji Zarząd Spółki poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku (raport nr 10/2012)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku (raport nr 9/2012)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku (raport nr 8/2012)

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE SA (raport nr 7/2012)

Zarząd MINERAL MIDRANGE SA podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21 marca 2012 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Informacja istotna (raport nr 6/2012)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż otrzymał zamówienie wsparcia od wiodącego w Polsce dostawcy potrójnej usługi: telewizji kablowej, szerokopasmowego dostępu do internetu i telefonii stacjonarnej. Ten znaczący klient Spółki zakupił serwery od MINERAL MIDRANGE S.A. w październiku 2011r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Informacja istotna (raport nr 5/2012)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż powziął informację o wygraniu przetargu na dostawę i wdrożenie oprogramowania IBM Cognos na potrzeby wspomagania procesów planowania, budżetowania i raportowania w jednej z najbardziej liczących się na świecie firm branży ubezpieczeniowej. Obecnie trwają prace nad harmonogramem wdrożenia i umową wykonawczą.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Raport za IV kwartał 2011 r. (raport nr 4/2012)

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje raport za IV kwartał 2011 r.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 3/2012)

Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-764 Warszawa, ulica Jana Sobieskiego nr 110), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429 na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 21 marca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie spółki przy ul. Jana Sobieskiego nr 110, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2011.
6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2011.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2011.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: wza2012@mineralmidrange.com dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

5. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 5 marca 2012 roku.

8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Firma/Relacje inwestorskie

9. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mineralmidrange.com, w zakładce Firma/Relacje inwestorskie.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Raport roczny MINERAL MIDRANGE za rok 2011 (raport nr 2/2012)

Zarząd MINERAL MIDRANGE z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za 2011 rok.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Lewicki - Prezes Zarządu
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Załączniki:

Harmonogram przekazywania raportów okresowych (raport nr 1/2012)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów publikowanych w 2012r.

Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Kwartalne:
- za I kwartał 2012 r. - 20 kwietnia 2012 r.
- za II kwartał 2012 r. - 20 lipca 2012 r.
- za III kwartał 2012 r. - 22 października 2012 r.

Roczny:
- raport roczny za 2011 r. - 14 lutego 2012 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu